ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಲುಕ್

ರೇಡಿಯೊ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ

ಕೇಳಿ ರೇಡಿಯೊ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಎಫ್.ಎಂ. ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊ ಆನ್‌ಲೈನ್. ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
Close