ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಲುಕ್

ರೇನ್‌ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ

ಕೇಳಿ ರೇನ್‌ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್.ಎಂ. ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊ ಆನ್‌ಲೈನ್. ರೇನ್‌ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಂದ 101.3ಅಮ್ಹ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ರೇನ್ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಆಲಿಸಿ. ರೇನ್ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ರೇನ್ಬೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಿ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
Close