ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಲುಕ್

ಮಧುರ ತರಂಗ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ

ಕೇಳಿ ಮಧುರ ತರಂಗ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊ ಆನ್‌ಲೈನ್. “ನಾವ್ ಕೇಳ್ಸೋ ಹಾಡನ್ನ ಮತ್ಯಾರು ಕೆಳ್ಸೋಲ್ಲ”, ಇದು ಅವರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳದ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಮಧುರ ತರಂಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊ ಆಗಿದೆ. ಮಧುರ ತರಂಗ ಅದ್ಭುತ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
Close