ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಲುಕ್

ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ


ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೊ ಆನ್‌ಲೈನ್. ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೊ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಅನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ (ಸಕ್ಕತ್ ಹಾಟ್ ಮಗ), ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
Close